دست رد سی باقر بر سینه برخی از فعالان سیاسی/اصلاح طلبان بویراحمد و دنا برای انتخابات گزینه اصلاحاتی معرفی می کند

دست رد سی باقر بر سینه برخی از فعالان سیاسی/اصلاح طلبان بویراحمد و دنا برای انتخابات گزینه اصلاحاتی معرفی می کند

بدون شک نام " سیدباقر موسوی جهان آباد " نماینده حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا در مجالس پنجم و ششم شورای اسلامی یادآور دوران پرقدرت این حوزه انتخابیه در خانه ملت بوده است.؛
آغازی بر پایان فساد قومیت و جناح گرایی

آغازی بر پایان فساد قومیت و جناح گرایی

جنجال و هیاهوی رسانه های زرد ملقب به بازار یابی شما را در وادی هدفگذاری ریل خدمت دچار انحراف نکند که در پشت هر تیتری منفی از رسانه های زرد، انگیزه و اهدافی خاص نهفته است.؛
سد ایلی آباد بهمیی سد گردشگری شود

سد ایلی آباد بهمیی سد گردشگری شود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های تحقق توسعه پایدار با رونق گردشگری مهیا میشود،گفت: زمینه ایجاد سایت گردشگری در حاشیه سد ایلی آباد بهمئی فراهم شود. ؛