صاعقه در بهمئی قربانی گرفت

صاعقه در بهمئی قربانی گرفت

بخشدار مرکزی بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد از مرگ یکی از ساکنان عشایری منطقه " داخَر " این شهرستان بدلیل برخورد صاعقه خبر داد.؛